Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Program


Vínohranie

Vinohradnícky dvor

historická radnica, Štúrova 54

horizontal-divider

Piatok 15.9.2017

  • 17:00
  • slávnostné otvorenie Modranského vinobrania
  • 17:30
  • odovzdanie cien súťaže Víno Modranského vinobrania
  • 18:00
  • otvorenie výstavy Modranský chotár
  • 18:00 - 22:00
  • Verejná ochutnávka vín zo súťaže Víno Modranského vinobrania, mestská pivnica

Sobota 16.9.2017

  • 11:00
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu
  • 12:00 - 22:00
  • Verejná ochutnávka vín, mestská pivnica
  • 14:00
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu
  • 17:00
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu

Nedeľa 17.9.2017

  • 11:30
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu
  • 12:00 - 19:00
  • Verejná ochutnávka vín, mestská pivnica
  • 14:30
  • Rok vo vinici – tematické vinohradnícke pásmo a predstavenie tradičného kraja z Modry –Kráľovej, ĽUSK
  • 16:00
  • Vieska a Tanečný dom, muzika a a tancovačka (s lektorkami) na ľudovú nôtu

Hlavné pódium

námestie, Štúrova ul.

horizontal-divider

Piatok 15.9.2017

Sobota 16.9.2017

Komunitná záhrada

vedľajšie pódium, Štúrova 59

horizontal-divider

Piatok 15.9.2017

Sobota 16.9.2017

  • 11:00
  • Blueband – školská kapela ZUŠ Modra
  • 12:00
  • Divadelné predstavenie Literárno-dramatického odboru ZUŠ Modra
  • 13:00 - 18:00
  • Divadelný rebriniak – pestrý program pre deti, divadielko, škola žonglovania, hry
  • 18:30
  • WoodPack - workshop s inovatívnym nástrojom Borisa Čellára (aj pre rodiny s deťmi)

Nedeľa 17.9.2017

  • 9:30
  • Joga Modra – ukážková hodina jogy s Jankou
  • 11:00
  • Švihadlo – športový workshop s Jump Rope
  • 12:00
  • Kenshin-tachi – ukážka historického japonského šermu
  • 13:00
  • Chůdadlo (CZ): Rómeo a Júlia, predstavenie pre deti
  • 14:00
  • Tanečná skupina ADT crew – workshop a vystúpenie
  • 15:00 - 16:30
  • Chůdadlo: Fangle, akrobatická komediálna show, žonglovanie
  • 15:00 - 18:00
  • Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, OZ Modruša
  • 17:00
  • Chůdadlo (CZ): Rómeo a Júlia, predstavenie pre deti
horizontal-divider Sprievodný program

Sprievodný program


SLAMENÉ IHRISKO

INFOSTAN Mesta Modra

STRETNUTIE PRI DUCHOVNOM SLOVE

NEMECKÝ EVANJELICKÝ KOSTOL

LIPOVÁ ALEJA

VÝSTAVY / galérie / pamiatky

VÍNNE PIVNICE, viechy a muzika vo dvoroch

KOLOTOČE


horizontal-divider

Program a mapu podujatia si stiahnete tu:

Mapa Modranského vinobrania 2017Program Modranského vinobrania 2017


horizontal-divider

Zóny


Vinohradnícky dvor

Vinohradnícky dvor je komplexný samostatný priestor vypovedajúci o spôsobe spracovania a výroby vína. Upravením nádvoria historickej radnice sme vytvorili mestskú viechu a akési srdce modranského vinobrania s ponukou toho najlepšieho z Modry: burčiak, víno, mušty, pravé vinohradnícke domáce jedlá, výrobky z hrozna a predaj stolového hrozna. Návštevníkov priestor láka aj ľudovou hudobnou produkciou a vystúpeniami miestnych ochotníckych spolkov. Dobrá ľudová muzika zahrá do spevu i do tanca. Môžete tu zažiť komentované ukážky prešovania a tradičné dorábanie muštov a vín. Vo Vinohradníckom dvore Modranské vinobranie slávnostne otvoríme v piatok 15. septembra o 17:00 h.

Súčasťou priestoru je aj otvorená historická mestská pivnica s degustáciou vín z Modranského vinohradníckeho rajónu (vína so súťaže Víno Modranského vinobrania).

“U veľkovinohradníkov a veľkých gazdov v Modre sa ešte v medzivojnovom období zvyklo osobitne osláviť dokončenie oberačky, spojené s privezením poslednej lajtry. Robotníci sa vrátili do domu gazdu kráčajúc popri vyzdobenom voze, často spievajúc v sprievode harmoniky. Odovzdali mu veniec uvitý z viničných vetvičiek a strapcov a niektorá z robotníčok pridávala I veršované poďakovanie. Oslava nazývaná oldomáš symbolizovala vďaku gazdov ich robotníkom. V krytom podjazde domu alebo v kuchyni sa pripravili stoly a lavice, podávalo sa teplé jedlo a husacina s čerstvým chlebom. Po jedle sa pod pitvorom spievalo a tancovalo pri harmonike.”

Zdroj: J. Žudel, J. Dubovský a kolektív: Dejiny Modry, 2006

Program

Piatok 15.9.2017

  • 17:00
  • slávnostné otvorenie Modranského vinobrania
  • 17:30
  • odovzdanie cien súťaže Víno Modranského vinobrania
  • 18:00
  • otvorenie výstavy Modranský chotár
  • 18:00 - 22:00
  • Verejná ochutnávka vín zo súťaže Víno Modranského vinobrania, mestská pivnica

Sobota 16.9.2017

  • 11:00
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu
  • 12:00 - 22:00
  • Verejná ochutnávka vín, mestská pivnica
  • 14:00
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu
  • 17:00
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu

Nedeľa 17.9.2017

  • 11:30
  • Prešovačka - komentovaná ukážka lisovania hrozna, podávanie muštu
  • 12:00 - 19:00
  • Verejná ochutnávka vín, mestská pivnica
  • 14:30
  • Rok vo vinici – tematické vinohradnícke pásmo a predstavenie tradičného kraja z Modry –Kráľovej, ĽUSK
  • 16:00
  • Vieska a Tanečný dom, muzika a a tancovačka (s lektorkami) na ľudovú nôtu

horizontal-divider

Hlavné pódium

Vyvrcholením oberačkových slávností bola vždy aj “muzika” vo vinohradníckych viechach. Vinobranie nadväzuje aj na túto podobu tradície a živými koncertami mnohých žánrov dotvára atmosféru podujatia.

Program

Piatok 15.9.2017

Sobota 16.9.2017


horizontal-divider

Posledná lajtra

Symbolom podujatia je štylizovaný alegorický sprievod “Posledná lajtra”, ktorý je typickým záverečným aktom, historicky doloženým ukončením slávností oberačiek. Na rekonštrukcii sprievodu, ktorý predstavuje výber charakteristických prvkov dochovaných približne od medzivojnového obdobia, sa podieľajú miestne vinohradnícke spolky, občianske združenia, amatérske umelecké súbory, všetky miestne školy a iní dobrovoľníci. Sprievod sa uskutoční v sobotu o 15.00 hod pod odbornou réžiou etnologičky, výtvarníčky a Modranky Agáty Petrakovičovej. Sprievod vám v priebehu jednej hodiny živo a divadelne predstaví celý rok vo vinohrade, všetky vinohradnícke práce od strihačky až po oberačku. Začínať bude pri evanjelických kostoloch a končiť pri hlavnom pódiu.

“Po prechode sprievodu cez mesto sa oslavy zakončili v niektorom hostinci tanečnou zábavou. Tieto podujatia načas prerušili hospodárske ťažkosti v krízových rokoch a obnovili sa až v rokoch 1934 – 1935, keď nadobudli výrazne propagačný a komerčný charakter.”

Zdroj: Ema Drábiková: Človek vo vinici, Oberačkové oslavy a slávnosti, SAV, 1989

horizontal-divider

Komunitná záhrada

Mestský dvor na Štúrovej ulici s možnosťou prechodu za hradby bude hostiť komornejšiu scénu. Cez deň bude fungovať ako detská scéna s programom pre rodiny s deťmi a večer ako vedľajšie hudobné pódium s ponukou komornejších koncertov.

Program

Piatok 15.9.2017

Sobota 16.9.2017

  • 11:00
  • Blueband – školská kapela ZUŠ Modra
  • 12:00
  • Divadelné predstavenie Literárno-dramatického odboru ZUŠ Modra
  • 13:00 - 18:00
  • Divadelný rebriniak – pestrý program pre deti, divadielko, škola žonglovania, hry
  • 18:30
  • WoodPack - workshop s inovatívnym nástrojom Borisa Čellára (aj pre rodiny s deťmi)

Nedeľa 17.9.2017

  • 9:30
  • Joga Modra – ukážková hodina jogy s Jankou
  • 11:00
  • Švihadlo – športový workshop s Jump Rope
  • 12:00
  • Kenshin-tachi – ukážka historického japonského šermu
  • 13:00
  • Chůdadlo (CZ): Rómeo a Júlia, predstavenie pre deti
  • 14:00
  • Tanečná skupina ADT crew – workshop a vystúpenie
  • 15:00 - 16:30
  • Chůdadlo: Fangle, akrobatická komediálna show, žonglovanie
  • 15:00 - 18:00
  • Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, OZ Modruša
  • 17:00
  • Chůdadlo (CZ): Rómeo a Júlia, predstavenie pre deti

horizontal-divider

Slamené ihrisko

Fantastickú slamenú architektúru z dielne združenia ArTUR postavenú z veľkých slamených blokov od nášho Vinohradníckeho družstva tento rok nájdete na ploche pred Kultúrnym domom. Veľké prírodné ihrisko opäť ponúkne priestor na hru, jašenie a skákanie. Ako správne a bezpečne skákať nám prídu ukázať chalani zo združenia Parkour Bratislava (v sobotu o 18.00).

horizontal-divider

Výstavy

Aby boli uspokojené všetky zmysly, nielen tie chuťové, ponúkame Vám aj množstvo výstav v interiéroch i exteriéroch mesta. Za ich prípravu ďakujem partnerom, múzeách a galériám, miestnym výtvarníkom, nadšencom a neziskovkám.

VÝSTAVY V HISTORICKEJ RADNICI (na mape G1)

MODRANSKÝ CHOTÁR

výstava fotografií zachytávajúcich modranský vinohradnícky chotár a práce vo vinohrade (kurátorky: Agáta Petrakovičová Šikulová, Viera Tarkayová, SNM – Múzeum Ľ. Štúra), otvorené: piatok 18.00 – 20:00 / sobota 10:00 – 20:00 / nedeľa 10:00 – 19:00 

JOZEF FRANKO, MARIÁN LIŠKA

keramická figurálna plastika (kurátorka: Viera Jančovičová, SNM – Múzeum Ľ. Štúra), piatok 18.00 – 20:00 / sobota 10:00 – 20:00 / nedeľa 10:00 – 19:00

MESTSKÁ VEŽA (G2)

vyhliadka a výstava diela Pavol Šima Juríček s názvom Časopriestor, vstup len so sprievodcom po zakúpení časenky, sobota 10.00 – 18.00, nedeľa 12:00 – 18:00

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (G3)

TOK VODY – výstava slovinských keramikárok, sobota a nedeľa 10:00 – 18:00

expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, sobota a nedeľa 10:00 – 18:00

Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera (G4)

Stála expozícia a výstava keramiky, sobota a nedeľa 10:00 – 18:00

Renesančný mlyn SODOMA víno – VaPD Modra (G5)

vinárstvo a prehliadky renesančného mlyna, piatok a sobota

Pavol Šima Juríček – Galéria vo dvore (G6)

súkromná galéria a ateliér, piatok – nedeľa

Historické traktory (G7)

OLDTIMER Traktor, rodina Matuškovičovcov, exteriérová výstava traktorčekov na Kuzmányho ul.

Nemecký evanjelický kostol, Dolná ul. (G8)

OTVORENÉ DVERE 2017, výstava výtvarníkov malokarpatského regiónu sobota a nedeľa, piatok – nedeľa 13:00 – 18:00

MODRANSKÝ SIROTINEC, Vajanského 10 (G9)

Výstava mladých umelcov, piatok – nedeľa 15:00 – 19:00

Martin Dzurek – sochársky ateliér, Moyzesova ul.

otvorené na tel. objednávku (0903 362 841)

horizontal-divider

Remeselný trh

Trhovníci ponúknu všakovaký úžitkový tovar, darčeky a drobnosti pre potešenie. Ľudové a súčasné remeslá pozdvihnuté v centrálnej zóne, autentické ukážky výroby a tradičných pracovných postupov.

horizontal-divider

Infostan

Potrebujete poradiť? Stratil sa vám niekto alebo niečo? Pre tento účel Mesto Modra zriadilo Infostan, ktorý sa nachádza na Štúrovej 59 (pred Kanceláriou prvého kontaktu). Nájdete tú komplexné informácie o priebehu podujatia, turistické informácie z oblasti cestovného ruchu Modry a malokarpatského regiónu, propagačné materiály, dobrovoľnú zbierku na Rozhľadňu na Veľkej homoli, straty a nálezy. Vzhľadom k veľkému záujmu o prehliadku mestskej veže si budete môcť v Infostane zakúpiť vstupenku s konkrétnym časom prehliadky. Vstupné bude dobrovoľné a bude použité na opravu mestskej veže.

V rámci vinobranie bude zriadená telefonická INFOLINKA +421 911 035 783 prístupná počas celého podujatia.

horizontal-divider

Naši partneri:

logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka logo Župná jeseň logo Budiš logo St. Nicolaus logo CORA GEO

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra