Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Modranské Vinobranie 2016 - Zóny


Vinohradnícky dvor

Vinohradnícky dvor je komplexný samostatný priestor vypovedajúci o spôsobe spracovania a výroby vína. Upravením nádvoria historickej radnice sme vytvorili mestskú viechu a akési srdce modranského vinobrania s ponukou toho najlepšieho z Modry: burčiak, víno, mušty, pravé vinohradnícke domáce jedlá, výrobky z hrozna a predaj stolového hrozna. Návštevníkov priestor láka aj komornou divadelnou a hudobnou produkciou – vystúpia Túlavé divadlo, miestne ochotnícke divadlá, dobrá ľudová muzika zahrá do spevu i do tanca. Môžete tu zažiť komentované ukážky prešovania a tradičné dorábanie muštov a vín s možnosťou vyskúšať si tieto činnosti vlastnými rukami. Vo Vinohradníckom dvore tento rok vinobranie slávnostne otvoríme.

Súčasťou priestoru je aj otvorená historická mestská pivnica s degustáciou vín z Modranského vinohradníckeho rajónu (vína so súťaže Víno Modranského vinobrania).

“U veľkovinohradníkov a veľkých gazdov v Modre sa ešte v medzivojnovom období zvyklo osobitne osláviť dokončenie oberačky, spojené s privezením poslednej lajtry. Robotníci sa vrátili do domu gazdu kráčajúc popri vyzdobenom voze, často spievajúc v sprievode harmoniky. Odovzdali mu veniec uvitý z viničných vetvičiek a strapcov a niektorá z robotníčok pridávala I veršované poďakovanie. Oslava nazývaná oldomáš symbolizovala vďaku gazdov ich robotníkom. V krytom podjazde domu alebo v kuchyni sa pripravili stoly a lavice, podávalo sa teplé jedlo a husacina s čerstvým chlebom. Po jedle sa pod pitvorom spievalo a tancovalo pri harmonike.”

Zdroj: J. Žudel, J. Dubovský a kolektív: Dejiny Modry, 2006

Program - Vinohradnícky dvor horizontal-divider

Vínohranie

Pod týmto názvom sa skrýva bohatá ponuka kvalitnej hudby a umenia na hlavnom pódiu na námestí ale aj komornejšie koncerty/vystúpenia vo dvoroch a pivniciach, ktorými nadväzujeme na minuloročný festival vína a hudby Vínohranie.

Vyvrcholením oberačkových slávností bola vždy aj “muzika” vo vinohradníckych viechach. Vinobranie nadväzuje aj na túto podobu tradície a živými koncertami mnohých žánrov dotvára atmosféru podujatia.

Hudobný program horizontal-divider

Posledná lajtra

Symbolom podujatia je štylizovaný alegorický sprievod “Posledná lajtra”, ktorý je typickým záverečným aktom, historicky doloženým obradným ukončením slávností oberačiek. Na rekonštrukcii sprievodu, ktorý predstavuje výber charakteristických prvkov dochovaných približne od medzivojnového obdobia, sa podieľajú: miestny vinohradnícky spolok Vincúr, občianske združenia, amatérske umelecké súbory, výtvarníci a iní umelci z Modry a okolia. Uskutoční sa v sobotu o 13.30 pod odbornou réžiou etnologičky, výtvarníčky a Modranky Agáty Petrakovičovej.

“Po prechode sprievodu cez mesto sa oslavy zakončili v niektorom hostinci tanečnou zábavou. Tieto podujatia načas prerušili hospodárske ťažkosti v krízových rokoch a obnovili sa až v rokoch 1934 – 1935, keď nadobudli výrazne propagačný a komerčný charakter.”

Zdroj: Ema Drábiková: Človek vo vinici, Oberačkové oslavy a slávnosti, SAV, 1989

horizontal-divider

Tvorivý park

Na tzv. Starom trhu, hneď vedľa námestia nájdete tvorivo-oddychovú zónu pre rodiny s deťmi. V spolupráci so spolkom ARTUR sme vytvorili stavbu / ihrisko zo slamy, ktoré môžete preliezať alebo si na ňom len tak posedieť.. nájdete tu aj tvorivé dielne (výroba strašiakov, hlinených omietok, maľovanie keramických motívov s OZ Kamoško), drevenný kolotoč, ukážky žonglovania či cirkusovú školu.

Program tvorivý park horizontal-divider

Detská scéna

Na dvore Múzea Ľ. Štúra (vchod z námestia, Štúrova ul. sme vytvorili detskú scénu, kde si môže celá Rodina pozrieť bábkové divadlo, zapojiť sa do žonglérskej dielne, pozrieť si cirkusové akrobacie či hip-hopové tanečné vystúpenie a podvečer aj ohňovú šou. Na dvore nájdete aj obľúbené maľovanie na tvár.

Program detská scéna horizontal-divider

Výstavy

Aby boli uspokojené všetky zmysli, nielen tie chuťové, ponúkame Vám aj množstvo výstav v interiéroch i exteriéroch mesta. Za ich prípravu ďakujem partnerom, múzeách a galériám, miestnym výtvarníkom, nadšencom a neziskovkám.

Z vinohradu, historická radnica

SNM – Múzeum Ľ. Štúra, kurátorky: Agáta Petrakovičová a Viera Tarkayová v spolupráci s Ing. Tiborom Rumanom. Výstava predstavuje tradičné odrody viniča pestované v modranskom chotári a vinohradnícke a vinárske tradície mesta Modry. / otvorené piatok od 17.00 do 20.00, sobota a nedeľa od 10.00 do 20.00 hod.

Aktovka Vincenta Šikulu, historická radnica

Mesto Modra, Malokarpatská knižnica Pezinok, fotografická výstava predstavuje životné a tvorivé zázemie významného slovenského spisovateľa / otvorené piatok, sobota a nedeľa od 10.00 do 20.00 hod.

Mestská veža

vyhliadka a výstava diela Pavol Šima Juríček, vstup len so sprievodcom

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra

expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Rudolf Barčík: Lutum, Horná brána

Výstava predstavuje jedinečnú kolekciu keramiky jedného z najvýraznejších keramikov 20. storočia, ktorého kresby sa prostredníctvom vinobrania stali ústredným motívom oberačkových osláv. / otvorené piatok, sobota a nedeľa od 10:00 do 20:00 hod.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera, Kukučinova ul.

Stála expozícia a výstava súčasnej keramiky

Renesančný mlyn SODOMA víno – VaPD Modra, Horná ul.

Pavol Šima Juríček – Galéria vo dvore, Kukučinova ul.

Martin Dzurek – sochársky ateliér, Moyzesova ul.

Otvorené dvere 2016, Nemecký evanjelický kostol, Dolná ul.

ECAV Modra, výstava výtvarníkov malokarpatského regiónu sobota a nedeľa, 13:00 - 17:00 hod

Ocenenie za príkladnú obnovu, Moyzesova ulica

Ai Nova Sv. Jur

20 podôb Nadácie REVIA, Kukučinova ulica

výstava predstavuje činnosť neziskovej organizácie

Historické traktory, Kuzmányho ul.

OLDTIMER Traktor, rodina Matuškovičovcov

horizontal-divider

Remeselný trh

Trhovníci ponúknu všakovaký úžitkový tovar, darčeky a drobnosti pre potešenie. Ľudové a súčasné remeslá pozdvihnuté v centrálnej zóne, autentické ukážky výroby a tradičných pracovných postupov.

horizontal-divider

Infostan a Zóna EÚ

Infostan zriadilo Mesto Modra, nachádza sa na Štúrovej ul. 59 (pred vchodom do kancelárie prvého kontaktu.). Stan je informačným uzlom podujatia a nájdete v ňom: komplexné informácie o priebehu podujatia, informácie z oblasti cestovného ruchu v Modre a okolí, propagačné materiály, prehliadky s turistickými sprievodcami, straty a nálezy, nabíjanie mobilných telefónov a pod.

Infolinka / 0911 035 783

V rámci osláv Modranského vinobrania bude zriadená telefonická infolinka 0911 035 783 prístupná počas celého podujatia.

Program Zóna EÚ
Informačný list (v SK jazyku) Informačný list (v EN jazyku) horizontal-divider

Kolotoče a ohňostroj

Tradičné kolotoče pre všetkých nemôžu chýbať, nájdete ich na Sokolskej ulici a pred kultúrnym domom. A aká by to bola oslava bez ohňostroja! Je neodmysliteľnou súčasťou a tak aj tento rok vám rozžiari oči vo večerných hodinách parádny modranský ohňostroj – v sobotu o 21.00 hod na námestí.

horizontal-divider

Gastro

Hladný neodíde z Modry skutočne nikto. Tradičné aj originálne jedlá, dobroty v uliciach, dvoroch, viechach, jedinečné modranské víno a burčiak. Hľadajte, ovoniavajte a ochutnávajte. Dobrú chuť.

horizontal-divider

Naši partneri:

logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka logo Župná jeseň logo Budiš logo St. Nicolaus logo CORA GEO

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra