Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Kontakty

Stánkový predaj

Katarína Havaríková

MSÚ / prihlášky a povolenia

katarina.havarikova@msumodra.sk

 033 / 6908 320

Mestský úrad Modra

Dukelská 38, 900 01 Modra

033 / 690 83 00

Pracovný tím Modranského vinobrania:

Kultúrne centrum Modra

Marcela Kvetková

produkcia, technické záležitosti / riaditeľka KC Modra

marcela.kvetkova@kcmodra.sk

 033 647 21 12    0910 800 188

Ján sklenár

Hudobný program / dramaturg KC Modra

jan.sklenar@kcmodra.sk

Eva Lennerová

organizačné zabezpečenie / kultúrny referent KC Modra

eva.lennerova@kcmodra.sk

 033 647 21 12    0911 999 782

Ján Mudroch

ozvučenie hlavného pódia / zvukový technik KC Modra

jan.mudroch@kcmodra.sk

Mestský úrad Modra

Katarína Ružeková, Ivan Kolárik

Infostan mesta Modra / MsÚ

katarina.ruzekova@msumodra.sk

Katarína Havaríková

Stánkový predaj / prihlášky a povolenia

katarina.havarikova@msumodra.sk

 033 / 6908 320

Renáta Košíková

vydávanie záberov verejného priestranstva / platby / Kancelária prvého kontaktu

renata.kosikova@msumodra.sk

 033 / 6908 309

Katarína Ružeková Poltárska

doprava / odpady

katarina.ruzekova@msumodra.sk

 033 / 6908 318

Marianna Ondrisová

protokol / hostia – kancelária primátora

marianna.ondrisova@msumodra.sk

 033 / 6908 300

Ladislav Ochaba

stavba areálu, čistenie mesta / Verejno prospešné práce

ladislav.ochaba@modra.sk

Stanislav Straka

Mestská polícia

 033 / 647 5172

 0911 436 751

horizontal-divider

Naši partneri:

logo Bratislavský samosprávny kraj logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Buckle up logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra