Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Doprava


Zmena organizácie dopravy počas Modranského vinobrania 2018

Úplná uzávierka

Od štvrtka 27. septembra (od 12.00 hod) až do pondelka 1. októbra (do 12.00 hod) platí uzávierka a obchádzka mesta. Uzavretá bude Dukelská ulica od križovatky s ulicami Kalinčiakova a Štefánikova až po kostol sv. Štefana. Rovnako Štúrova ulica od slovenského evanjelického kostola po Hornú bránu. Úplná uzávierka sa týka aj ulíc: Sokolská, Kukučínova a Moyzesova. Doprava povedie po vyznačenej obchádzkovej trase. Prosíme vodičov a obyvateľov obchádzkovej zóny o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a jeho rozmiestnenia.

Prosíme obyvateľov uzatvorenej zóny, aby uvoľnili všetky parkovacie plochy, a to najneskôr do štvrtka 27. septembra do 11.00 h. Odporúčame nájsť si náhradné parkovacie miesta mimo uzatvorenej zóny, alebo parkovať svoje autá v podbrániach a dvoroch. Vopred ďakujeme za ústretovosť a rešpektovanie hodín, počas ktorých je povolený vjazd vozidiel do uzatvorenej zóny.

Vstup do uzatvorenej zóny

Do uzatvorenej zóny sa dostanú iba tí obyvatelia Modry, ktorý majú trvalý pobyt v uzatvorených uliciach a preukážu sa občianskym preukazom. Tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v uzatvorenej zóne (napríklad zabezpečujú zásobovanie obchodných prevádzok, alebo majú prechodný pobyt v zóne), vydá povolenie na vjazd mesto Modra, v kancelárii prvého kontaktu, na Štúrovej ul. č. 59. Prosíme prevádzkovateľov obchodov v uzatvorenej zóne, aby si zabezpečili zásobovanie svojich prevádzok v piatok (28.septembra) a v sobotu (30.septembra) do 10.00 h.

Kontrolovaný vstup do uzatvorenej zóny počas vinobrania:

Piatok, 28. september 2018 do 10.00 h
Sobota, 29. september 2018 do 10.00 h
Nedeľa, 30. september 2018 do 10.00 h
Pondelok, 1.október 2018 od 00.00 h

Trasa obchádzky

Smer Trnava z Bratislavy po uliciach – Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná
Smer Trnava zo Šenkvíc po uliciach – Šúrska, Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná
Smer Bratislava z Trnavy po uliciach – Horná, Baštova, Vinárska, Dr. Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova

Nákladná doprava zo smerov od Trstína, Pezinka aj Šenkvíc bude odklonené po obchádzkovej trase mimo mesta Modra. Na túto obchádzku bude upozorňovať dočasné dopravné značenia.

Autobusové spoje

Autobusy budú premávať v čase uzatvorenia a obchádzky mesta (od štvrtka 27. septembra 12.00 h. do pondelka 1. októbra 2018 12.00 h.) po zmenenej obchádzkovej trase. Zastávky SAD na Dukelskej ulici a Štúrovej ulici budú zrušené a preložené pred kino Mier. Zastávka pred evanjelickým kostolom do Šenkvíc bude zrušená, v prevádzke zostane zastávka na Dolnej ulici pri BVS a Slovenskej ľudovej majolike, ako aj na Šúrskej ulici pred obchodným domom BILLA. Ostatné zastávky sa nemenia. Tak ako aj minulý rok, po výbornej spolupráci so SLOVAK LINES a.s., budú posilnené v piatok a v sobotu večerné a nočné spoje medzi Modrou a Pezinkom.

horizontal-divider

Naši partneri:

logo Bratislavský samosprávny kraj logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Buckle up logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra