Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Info


Informácie pre predajcov

Informácie a dokumenty si stiahnete tu:

Pravidlá pre usporiadanie akcie Modranské Vinobranie 2019 Cenník Vinobranie 2019 Prihláška Vinobranie 2019

Zmena organizácie dopravy počas Modranského vinobrania 2019

čkové slávnosti ani tento rok neobídu Modru. Modranské vinobranie patrí k najnavštevovanejším podujatiam v našom meste. Obyvatelia sa aj tento rok musia pripraviť na dočasné obmedzenia a zmeny v organizácii dopravy. Prosíme vodičov aj chodcov o trpezlivosť a vzájomnú spoluprácu. Veríme, že tradičné oberačkové slávnosti spoločne prežijeme v pohode a príjemnej atmosfére.

Úplná uzávierka

Od štvrtka 26. septembra 12.00 h až do pondelka 30. septembra 12.00 h platí uzávierka a obchádzka mesta. Uzavretá bude Dukelská ulica od križovatky s ulicami Kalinčiakova a Štefánikova až po kostol sv. Štefana. Rovnako Štúrova ulica od slovenského evanjelického kostola po Hornú bránu. Úplná uzávierka sa týka aj ulíc: Sokolská, Kukučínova a Moyzesova. Doprava povedie po vyznačenej obchádzkovej trase. Prosíme vodičov a obyvateľov obchádzkovej zóny o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a jeho rozmiestnenia.

Prosíme obyvateľov uzatvorenej zóny, aby uvoľnili všetky parkovacie plochy, a to najneskôr do štvrtka 26. septembra do 12.00 h. Odporúčame nájsť si náhradné parkovacie miesta mimo uzatvorenej zóny, alebo parkovať svoje autá v podbrániach a dvoroch. Vopred ďakujeme za ústretovosť a rešpektovanie hodín, počas ktorých je povolený vjazd vozidiel do uzatvorenej zóny.

Vstup do uzatvorenej zóny

Do uzatvorenej zóny sa dostanú iba tí obyvatelia Modry, ktorý majú trvalý pobyt v uzatvorených uliciach a preukážu sa občianskym preukazom. Tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v uzatvorenej zóne (napríklad zabezpečujú zásobovanie obchodných prevádzok, alebo majú prechodný pobyt v zóne), vydá povolenie na vjazd mesto Modra, v kancelárii prvého kontaktu, na Štúrovej ul. č. 59. Prosíme prevádzkovateľov obchodov v  uzatvorenej zóne, v prípade nevyhnutnosti, aby si zabezpečili zásobovanie svojich prevádzok v piatok (27.septembra) a v sobotu (28.septembra) do 10.00 h.

Možný vstup do uzatvorenej zóny počas vinobrania na kontrolovaných vstupoch:

Štvrtok 26. septembra 2019 od 12.00 h do 24.00 h
Piatok, 27. september 2019 do 10.00 h
Sobota, 28. september 2019 do 10.00 h
Nedeľa, 29. september 2019 do 10.00 h
Pondelok, 1.október 2019 od 00.00 h do 12.00

Trasa obchádzky

Smer Trnava z Bratislavy po uliciach – Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná

Smer Trnava zo Šenkvíc po uliciach – Šúrska, Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná

Smer Bratislava z Trnavy po uliciach – Horná, Baštova, Vinárska, Dr. Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova

Nákladná doprava zo smerov od Trstína, Pezinka aj Šenkvíc bude odklonené po obchádzkovej trase mimo mesta Modra. Na túto obchádzku bude upozorňovať dočasné dopravné značenia.

Autobusové spoje

Autobusy budú premávať v čase uzatvorenia a obchádzky mesta (od štvrtka 26. septembra 12.00 h. do pondelka 30. septembra 2019 12.00 h.) po zmenenej obchádzkovej trase. Zastávky SAD na Dukelskej ulici (obchodný dom) a Štúrovej ulici budú zrušené a preložené pred kino Mier, na Kalinčiakovu ulicu.

Zastávka pred evanjelickým kostolom, na Dolnej ulici do Šenkvíc bude zrušená, v prevádzke zostane zastávka na Dolnej ulici pri BVS a Slovenskej ľudovej majolike, ako aj na Šúrskej ulici pred supermarketom BILLA. Ostatné zastávky sa nemenia. Tak ako aj minulý rok, po výbornej spolupráci so SLOVAK LINES a.s., budú posilnené v piatok a v sobotu večerné a nočné spoje medzi Modrou a Pezinkom, ako aj spojenia medzi železničnou stanicou Šenkvice a Modrou.


Mapa podujatia

mapa vínobranie

Mapu k podujatiu si stiahnete tu:

Mapa - Vinobranie 2019
horizontal-divider

Naši partneri:

logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka logo Župná jeseň logo Budiš logo St. Nicolaus logo CORA GEO

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra