Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Info


Informácie pre predajcov

Informácie a dokumenty si stiahnete tu:

Pravidlá pre usporiadanie akcie Modranské Vinobranie 2019 Cenník Vinobranie 2019 Prihláška Vinobranie 2019
horizontal-divider

Naši partneri:

logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Buckle up logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra