Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Info


Informácie pre predajcov

Kontakt a prihlášky:

Základné informácie:

Príchod, rozbalenie a umiestnenie predajných stánkov je možné vo štvrtok 14. 9. od 17.00 h. – 20.00 h. a v piatok 15. 9. od 6.00 – 10.00 h.

Predajný čas pre predajcov s občerstvením:

Predajný čas pre remeselníkov a trhovníkov:

Zásobovanie a vjazd autom do mesta bude možné v dňoch piatok – nedeľa od 6.00 do 10.00 hod.

Prosíme všetkých predajcov, aby dodržiavali presný výmer, umiestnenie a vymedzenie priestoru na ich stánok a taktiež maximálny a minimálny čas predaja. Ďakujem.

Pri vstupe do areálu nájdete Mestskú políciu alebo SBS službu, ktorá Vám rada poradí vhodné miesto na odparkovanie vášho auta. Auto nie je možné parkovať pri predajnom stánku (výnimky sa udeľujú vopred a sú spoplatnené poplatkom vo výške 200 €). Ďakujeme za pochopenie.

Podrobné informácie si stiahnete tu:

Informácie pre predajcov Cenník Vinobranie 2017 Prihláška Vinobranie 2017 Čestné vyhlásenie - remeselnícihorizontal-divider

Doprava

Zmena organizácie dopravy počas Modranského vinobrania

Modranské vinobranie patrí k najnavštevovanejším podujatiam v našom meste. Obyvatelia sa aj tento rok musia pripraviť na dočasné obmedzenia a zmeny v organizácii dopravy. Prosíme vodičov aj chodcov o trpezlivosť a vzájomnú spoluprácu. Veríme, že tradičné oberačkové slávnosti spoločne prežijeme v pohode a príjemnej atmosfére.

Úplná uzávierka

Od štvrtka 14. septembra až do pondelka 18. septembra platí uzávierka a obchádzka mesta. Uzavretá bude Dukelská ulica od križovatky s ulicami Kalinčiakova a Štefánikova až po Hornú bránu. Rovnako Štúrova ulica od slovenského evanjelického kostola po kostol sv. Štefana. Úplná uzávierka sa týka aj ulíc: Sokolská, Kukučínova a Moyzesova. Doprava povedie po vyznačenej obchádzkovej trase.

Prosíme obyvateľov uzatvorenej zóny, aby uvoľnili všetky parkovacie plochy, a to najneskôr do štvrtka 14. septembra do 11.00 h. Odporúčame nájsť si náhradné parkovacie miesta mimo uzatvorenej zóny, alebo parkovať svoje autá v podbrániach a dvoroch. Vopred ďakujeme za ústretovosť a rešpektovanie hodín, počas ktorých je povolený vjazd vozidiel do uzatvorenej zóny.

Vstup do uzatvorenej zóny

Do uzatvorenej zóny sa dostanú iba tí obyvatelia Modry, ktorý majú trvalý pobyt v uzatvorených uliciach a preukážu sa občianskym preukazom. Tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v uzatvorenej zóne (napríklad zabezpečujú zásobovanie obchodných prevádzok, alebo majú prechodný pobyt v zóne), vydá povolenie na vjazd mesto Modra, v kancelárii prvého kontaktu, na Štúrovej ul. č. 59. Prosíme prevádzkovateľov obchodov v uzatvorenej zóne, aby si zabezpečili zásobovanie svojich prevádzok v piatok (15.septembra) a v sobotu (16.septembra) do 10.00 h.

Kontrolovaný vstup do uzatvorenej zóny počas vinobrania:

Piatok, 15. september 2017 do 10.00 h
Sobota, 16. september 2017 do 10.00 h
Nedeľa, 17. september 2017 do 10.00 h
Pondelok, 18.september 2017 do 12:00 h

Trasa obchádzky

Smer Trnava z Bratislavy po uliciach – Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná
Smer Trnava zo Šenkvíc po uliciach – Šúrska, Štefánikova, Kalinčiakova, Dr. Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná
Smer Bratislava z Trnavy po uliciach – Horná, Baštova, Vinárska, Dr. Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova

Autobusové spoje

Autobusy budú premávať v čase uzatvorenia a obchádzky mesta (od štvrtka 14. septembra 12.00 h. do pondelka 18. septembra 2017 12.00 h.) po zmenenej obchádzkovej trase. Zastávky SAD na Dukelskej ulici a Štúrovej ulici budú zrušené a preložené pred kino Mier. Zastávka pred evanjelickým kostolom do Šenkvíc bude zrušená, v prevádzke zostane zastávka na Dolnej ulici pri BVS a Slovenskej ľudovej majolike, ako aj na Šúrskej ulici pred obchodným domom BILLA. Ostatné zastávky sa nemenia.

Informácie na stiahnutie:

Zmena organizácie dopravyhorizontal-divider

Mapa podujatia

mapa vínobraniehorizontal-divider

O meste

Ak chcete zistiť viac o meste Modra, naplánovať si výlet v našom chotári alebo si nájsť ubytovanie, kontaktujte prosím Turisticko-informačné centrum:

Turisticko-informačná kancelária sa nachádza v centre mesta na Štúrovej 59. Jej pracovníci vám sprostredkujú informácie o aktuálnom dianí v meste a okolí, o možnostiach návštev múzeí, galérií, historických pamiatok, keramickej tradície, degustácie vín, tradičných, kultúrnych, umeleckých, športových podujatí.

Pomôžu v rozhodovaní, ktorú oblasť navštíviť, kde sa ubytovať, aké služby využiť a ako stráviť voľný čas. Informačná kancelária pre vás tiež môže po dohode sprostredkovať odborný výklad kvalifikovaných turistických sprievodcov o meste Modra, jeho kultúrnom dedičstve, tradíciách keramiky, vína a o prírodných krásach v okolí.

Tel:
00421 33 6908 324
00421 33 6908 329
00421 911 035 783

E-mail: mic@modra.sk
Adresa: Štúrova 59, 900 01 Modra

www.visitmodra.sk
www.modra.sk

horizontal-divider

Naši partneri:

logo Bratislavský samosprávny kraj logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Buckle up logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra