Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Info


Informácie pre predajcov

Kontakt a prihlášky:

Základné informácie:

Rozmiestnenie predajných stánkov je možné vo štvrtok 27. 9. od 17.00 h. - 20.00 h. a v piatok - nedeľa 28. - 30. 9. od 6.00 h. - 10.00 h.

Predajný čas pre predajcov s občerstvením:

Predajný čas pre remeselníkov a trhovníkov:

Nedodržanie času predaja bude pokutované do výšky 30,- €.

Zásobovanie bude možné v dňoch piatok – nedeľa do 10.00 hod.

Prosím všetkých predajcov, aby dodržiavali presný výmer, umiestnenie a vymedzenie priestoru na ich stánok. Ďakujem.

Pri vstupe do areálu nájdete Mestskú políciu, ktorá Vám rada poradí vhodné miesto na odparkovanie vášho auta. Auto nie je možné parkovať pri predajnom stánku (výnimky sa udeľujú vopred a sú spoplatnené poplatkom vo výške 200 €). Ďakujeme za pochopenie.

Prihlášku si stiahnete tu:

Prihláška Vinobranie 2018
horizontal-divider

Naši partneri:

logo Bratislavský samosprávny kraj logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Buckle up logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra