Modranské vinobranie Modranské vinobranie horizontal-divider

Modranské Vinobranie 2018


Program a zóny

Program a zóny podujatia - Modranské Vinobranie 2018horizontal-divider

Mapa podujatia

mapa vínobranie horizontal-divider

Dokumenty

Prihláška Vinobranie 2018Program Modranské Vinobranie 2018
horizontal-divider

Naši partneri:

logo Bratislavský samosprávny kraj logo RTVS logo SNM logo Kraľovan logo ĽUSK logo SOŠVO logo Modranské zvesti logo Buckle up logo Sodoma logo Víno z Modry logo VINCUR logo Novplasta logo ARTUR logo DFS Magdalénka

Organizátor:

logo Modra logo Kultúrne centrum Modra